< návrat zpět

Savci

A

Anatolský pastevecký pes - Anatolian Shepherd Dog - Článek 1/2019

B

C

D

Daněk skvrnitý - Dama dama - Článek 7/2013 - Článek 9/2014

E

F

G

H

CH

I

J

K

Kozorožec alpský- Capra ibex - Článek 11/2014 - Článek 8/2015

Kamzík horský - Rupicapra rupicapra - Článek 11/2014

L

Liška obecná- Vulpes vulpes - Článek 6/2014 - Článek 11/2016

Lasice kolčava - Mustela nivalis - Článek 9/2016

M

Muflon obecný - Ovis musimon - Článek 7/2013 - Článek 7/2016

Medvěd hnědý- Ursus arctos - Článek 6/2015 - Článek 10/2016 - Článek 10/2017

N

Norek americký - Mustela vison - Článek 6/2013

O

P

Puma americká Puma concolor - Článek 11/2013

Psík mývalovitý - Nyctereutes procyonoides - Článek 12/2014

Prase divoké - Sus scrofa

Q

R

Rys ostrovid - Lynx lynx - Článek 8/2013Článek 11/2013

Rosomák sibiřský - Gulo gulo - Článek 1/2017- Článek 2/2018

S

Sysel obecný - Spermophilus citellus - Článek 9/2013

Svišť horský- Marmota marmota - Článek 7/2015

T

Tuleň obecný- Phoca vitulina - Článek 9/2014

Tuleň kuželozubý - Halichoerus grypus - Článek 9/2014

U

V

Veverka obecná - Sciurus vulgaris - Článek 7/2013 - Článek 3/2015 - Článek 3/2018 - Článek 11/2018

Vlk obecný - Canis lupus - Článek 8/2013

W

X

Y

Z

Zajíc polní - Lepus europaeus