Kategorie: Články

Hořec jarní na fotbalovém hřišti

O lokalitě, kde roste hořec jarní již vím nějakou dobu. Letošní cesty za vstavačem bledým, který roste nedaleko, jsem využil a zastavil se zřejmně na poslední lokalitě nížinné formy hořce jarního v Čechách.

 

 

Hořec jarní z fotbalového hřiště

Tento rok jsem si řekl, že až budu mít cestu za vstavačem bledým tak nesmím opomenout udělat krátkou zastávku na poslední lokalitě v Čechách, kde roste nížinná forma hořce jarního. Místo se nachází nedaleko malé obce v těsné blízkosti rybníka lemovaného topoly. Dříve sloužilo toto místo, kde roste hořec jarní jako pastviště a později i  jako fotbalové hřiště. Původně největší populace hořce rostla v místě fotbalových branek. Dnes je na lokalitě už pouze několik rostlin. Při mé návštěvě jsem viděl tři kvetoucí hořce. Rostliny jsou pro jejich bezpečnost ohraničeny dřevěnou ohradou. První sčítání  hořce jarního proběhlo v roce 1957 a tehdy čítala populace 500-1000 ks hořce jarního. Poté se stav populace stále zhoršoval až téměř došlo k jejímu zániku a to i díky přísné ochraně, která byla na lokalitě nastavena . Největší neblahý dopad, ale mělo na lokalitu použití umělých hnojiv místním JZD před rokem 1989. Tuto rostlinu bylo možné spatřit na 60 lokalitách u nás. Převážně v jižních a středních Čechách. Do dnešních dnů se zachovali pouze tři lokality. Místo, které jsem navštívil já je poslední lokalitou, kde roste právě nížinná forma hořce jarního. Pak jsou ještě dvě místa, kde přežívá horská forma této rostliny a ty jsou na území CHKO Jeseníky. Přejme si, aby se této rostlině dařilo stále lépe a populace se rozšířila do většího počtu, tak aby se zachovala i pro další generace které přijdou po nás. 

 

Související články:

Bledule jarní, bledule kam se podíváš

Šafrán bělokvětý, Šumava rozkvétá

Kandík psí zub, víkend na Medníku

Sasanka hajní, posel přicházejícího jara

Sněženka podsněžník, poslové jara na břehu řeky Labe

Krátké zastavení na Medníku, kandík psí zub

Jaterník podléška, ze stráně u potoka

Koniklec jarní, něžná krása na rulovém kopečku, velké zklamání

Koniklec luční, svítání v Brdech

Koniklec velkokvětý, čtyři lokality u Třebíče

Ocún jesenní, čas podzimu

 

Hořec jarní, popis druhu, (zdroj Wikipedie)

 

Galerie:

Hořec jarní

 

 

 

 

(Fotografováno v roce 2014)

 

Galerie

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.