Kategorie: Články

Ocún jesenní, čas podzimu

Podzimní dny nezadržitelně klepou na dveře. Pomalu se začínají zbarvovat koruny stromů a příroda se začíná odívat do nádherných barev. To, že nastává podzim nám příroda naznačuje také jednou bylinnou, která touto dobou kvete a tou je ocún jesenní. Rostlina začíná kvést již během srpna a kvete až do listopadu.

 

 

 

Ocún jesenní, posel podzimu

Tento rok mi připadá jako když pustíte film vysokou rychlostí. Jaro uteklo jako voda a za letními dny se jen zaprášilo. Podzim se nezadržitelně blíží. Mlhavá rána jsou čím dál častější a všude se začíná objevovat ve větší míře spadané listí. Rok 2014 opět utekl rychlostí světla a mám pocit, že snad  o něco rychleji než roky předešlé. Již začátkem tohoto roku jsem začal hledat lokalitu ocúnu jesenného. Někomu může tato rostlina připomínat šafrán bělokvětý, kterému je ocún dost podobný. Měl jsem připravenou jednu lokalitu na Křivoklátsku kam se vydám, ale začátkem září jsem změnil plán. Dozvěděl jsem se o přírodní rezervaci, která je hodinu cesty od mého bydliště a koncem jednoho zářijového pracovního týdne jsem se tam rozjel. Opět jsem napsal svému kolegovi Jirkovi K., zda se přidá. Byl pro a tak jsme ihned domluvili termín. Je pátek, osm hodin ráno a já zastavuji nedaleko chráněnného území které leží v těsné blízkosti dálnice. Po pěti minutách přijíždí i Jirka. Proběhne krátké přivítání, prohodíme pár slov a již se vydáváme k místu dnešního focení. Od vozů to máme opravdu jen kousek na samotnou lokalitu. Jdeme přibližně sto metrů po asfaltové silnici a poté odbočíme do méně hustého porostu za kterým se nám otevírá náš dnešní cíl. Rezervaci tvoří dvě větší louky oddělené od sebe menším lesíkem. Ani se nechce věřit, že takové místo se dá najít vedle tak rušné dálnice. Bylo to příjemně strávené dopoledne v krásné přírodě.  Za rok se určitě vrátím.

 

Související články:

Bledule jarní, bledule kam se podíváš

Kandík psí zub, víkend na Medníku

Sasanka hajní, posel přicházejícího jara

Sněženka podsněžník, poslové jara na břehu řeky Labe

Krátké zastavení na Medníku, kandík psí zub

Koniklec luční, svítání v Brdech

Jaterník podléška, ze stráně u potoka

Koniklec velkokvětý, čtyři lokality u Třebíče

Koniklec jarní, něžná krása na rulovém kopečku, velké zklamání

Hořec jarní na fotbalovém hřišti

Hořeček mnohotvarý český, podzimní Šumava

 

Ocún jesenní, popis druhu, (zdroj Wikipedie)

 

Galerie:

Ocún jesenní

 

 

 

Bohatá mokřadní a luční lokalita

Lokalitou protéká menší potůček a ten dává celému místu dostatek vláhy k jejímu prosperujícímu životu. Během roku se zde dá najít spousta druhů ostatních rostlin. Z mokřadní vegetace například: vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z luční vegetace: hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a mochna bílá (Potentilla alba). Mimo bohaté flory zde můžeme najít také mnoho druhů bezobratlých živočichů např. vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo), vrkoč útlý (Vertigo angustior), vrkoč rýhovaný (Vertigo substriata). Hmyzí skupinu reprezentuje na lokalitě   modrásek očkovaný (Maculinea telleius), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), zlatokřídlec vzácný (Jodia croceago). Brouci zde mají svého zástupce v podobě svižníka polního (Cicindela campestris) a chráněný zlatohlávek skvrnitý (Oxythyrea funesta). Z říše plazů a obojživelníků zde najdeme  skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria), ropuchu obecnou (Bufo bufo), slepýše křehkého(Anguis fragilis), užovku obojkovou (Natrix natrix), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), čolka horského (Mesotriton alpestris) a čolka obecného (Lissotriton vulgaris). Ze savců můžeme pozorovat nutrii říční (Myocastor coypus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografováno v září 2014)

 

Galerie

print Formát pro tisk

Komentáře


, - odpovědět
Michale, pěkné fotky! Já ty svoje ještě neudělal a přesto se těším, až tam příští rok zase vyrazíme.
icon odpověděl(a)
S úpravou fotek není kam spěchat! Bylo tam krásně. Příští rok se tam opět určitě podíváme. Lokalita má velký fotografický potenciál. 1