Kategorie: Články

Strakapoud velký, ideálně situovaná stromová dutina

Při všech fotografování strakapoudů velkých byla doposud dutina, kterou jsem objevil umístěna několik metrů nad zemí. Což není až takový problém, pokud to není zase až příliš vysoko. Moje poslední loňské fotografování strakapoudů bylo velmi komfortní.

 

 

 

Stromová dutina metr a půl nad zemí

Neměl jsem žádný plán a více než fotit, jsem se chtěl jen dívat a vyčistit si hlavu procházkou. Při mém návratu k autu šel proti mně jeden pán. Všiml jsem si, že má na krku zavěšený dalekohled a ihned mi bylo jasné, že jde pozorovat ptactvo. On si zase nemohl nevšimnout mého teleobjektivu, který jsem měl přes rameno. Ihned mi položil otázku, co jsem byl fotografovat a zda jsem viděl něco zajímavého. Proběhla krátká konverzace. Když jsem odcházel, tak se mi dotyčný pán zmínil, že asi patnáct kilometrů od místa našeho setkání objevil dutinu, která je nízko nad zemí kde hnízdí strakapoudi velcí. Poděkoval jsem mu za typ a podle navigace jsem zamířil k onomu místu. Strom s dutinou byl na málo vytížené asfaltové cestě, která vedla lesem a spojovala dvě malé obce. Místo jsem projel a našel jednu dutinu u které jsem zastavil. Setrval jsem deset minut, ale žádný pohyb se nekonal. Rozhodl jsem se, že cestu projedu opačným směrem. A po několika metrech jízdy jsem si ji všiml, druhá dutina. Zastavil jsem u krajnice, kde byl dostatečný prostor k parkování, aniž bych překážel případnému projíždějícímu vozidlu. Dutina byla tak metr a půl nad zemí. Stáhl jsem okénko a chvilku jsem pozoroval místo. Křik mláďat byl pronikavý. Za pár minut se objevil dospělý strakapoud s potravou. Když odlétl vzal jsem techniku a vlezl si do krytu, abych je nerušil svou přítomností. Doposud všechna moje fotografování strakapoudů byla na větší vzdálenost, a ještě značně vzhůru. Tady jsem seděl pohodlně v krytu a měl dutinu v úrovni očí. O pár dnů později jsem se ještě vrátil.

 

Strakapoud velký, popis druhu, (zdroj Wikipedie)

 

Související články:

Čáp bílý, jednu fotku a jedeme dál

Datel černý, návrat za datlem černým do tůní

Strakapoud velký, večerní fotografování v rezervaci

Datel černý, ostražitý a zvědavý obyvatel smíšených lesů

Vlha pestrá, exotika ze Středočeského kraje

Žluna zelená, ranní návštěvy naší zahrady

Špaček obecný, fotografování z přírodního krytu

Sýkora modřinka, sousedka od brhlíků

Brhlík lesní, stálý obyvatel jedné dutiny v píseckých lesích

Kalous ušatý, za plotem v opuštěné zahradě

Čáp bílý, pětiminutové focení u Březnice

Dopoledne v ptačím krytu, sedm druhů a dvě zvědavé veverky

Strakapoud velký, několik dní před opuštěním dutiny

Včelojed lesní, setkání v tůních

Pěnkava obecná, nejpočetnější ptačí druh našich lesů, parků a zahrad

Datel černý, nečekané setkání

Kos černý, večerní fotografování na zahradě

Drozd zpěvný, mládě schoulené v listí za plotem obory

Střízlík obecný, neposedný zvědavec

Sýc rousný, setkání při východu Slunce

Kulíšek nejmenší, dva dny v Brdech

Strakapoud velký, intenzivní krmení mláďat

Hrdlička zahradní, hnízdo na hrušce

Fotografování ptactva, volné chvíle bez medvědů

Sojka obecná, každý den před krytem

Holub hřivnáč, náš největší holub

Červenka obecná, ve skorčím teritoriu

Skorec vodní, lesní potok na dně rokle

Ledňáček říční, modrý drahokam české přírody

Červenka obecná, strašpytel z tůní

Rybník u Ražic, mezi volavkami I

Čáp černý, malé překvapení

Vodouš bahenní, na skok k bahňákům

Rybník u Ražic, mezi volavkami II

Brhlík lesní, dutina v dubu na hrázi rybníka

Bažant obecný, pár vteřin času

 

Galerie:

Strakapoud velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Fotografováno v květnu a červnu 2021)

 

Galerie

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.