Kategorie: Články

Strakapoud velký, několik dní před opuštěním dutiny

Jsou fotografie, které vzniknou tak, že má člověk záměr, úplnou náhodou a nebo, že se člověk ocitne na správném místě ve správný čas. V červnu letošního roku jsem mohl strávit několik dní u jedné z dutin strakapouda velkého, než mláďata opustila hnízdo.

 

 

 

Těsně před opuštěním hnízdní dutiny

Zamykám auto a po pár krocích vstupuji do lesa. Ihned jsem zaznamenal ptačí volání. Byl to křik mláďat, ale nedokázal jsem ihned  určit druh. V prvním okamžiku jsem se domníval, že to je někde na zemi. Zastavil jsem se a začal pozorněji naslouchat odkud se volání ozývá. Zvedám hlavu, stále naslouchám a snažím se přesněji lokalizovat místo. Za chvilku si povšimnu suchého, částečně bez kůry obnaženého  stromu, na kterém je ve výšce asi šesti metrů dutina. Trochu se přiblížím a nespouštím z něj oči. Netrvalo dlouho a ve vstupním otvoru dutiny je vidět hlava mláděte strakapouda. Po pár vteřin přilétla samička s potravou. Za okamžik i sameček. Již jsem měl jistotu, že jde o strakapouda velkého. Přestože jsem měl namířeno za jiným objektem mého zájmu, tuto příležitost si přece nemohu nechat ujít. Vyhlédl jsem si v blízkosti stromu nižší hustý porost, kam jsem umístil stativ s technikou. Husté větve obsypané zeleným listím mi umožňovaly dobře se maskovat a nebýt moc nápadný. Důležité bylo především nerušit krmící samičku. Ta létala každých pět minut, aby nasytila svá neustále hladová mláďata. Byla tam dvě. Jakmile se samička přiblížila k dutině, vždy jedno z mláďat vykouklo ven a to si  přebralo sousto. Jakmile odlétla, opět nastalo nepřetržité volání a dožadování se potravy. Při každém návratu samičky volání mláďat ještě zesílilo a poté na pár vteřin nastalo ticho. To ale netrvalo dlouho. Mláďata se znovu a znovu dožadovala potravy.

 

Strakapoud velký, popis druhu, (zdroj Wikipedie)

Související články:

Čáp bílý, pětiminutové focení u Březnice

Dopoledne v ptačím krytu, sedm druhů a dvě zvědavé veverky

Včelojed lesní, setkání v tůních

Pěnkava obecná, nejpočetnější ptačí druh našich lesů, parků a zahrad

Datel černý, nečekané setkání

Kos černý, večerní fotografování na zahradě

Drozd zpěvný, mládě schoulené v listí za plotem obory

Střízlík obecný, neposedný zvědavec

Sýc rousný, setkání při východu Slunce

Kulíšek nejmenší, dva dny v Brdech

Strakapoud velký, intenzivní krmení mláďat

Hrdlička zahradní, hnízdo na hrušce

Fotografování ptactva, volné chvíle bez medvědů

Sojka obecná, každý den před krytem

Holub hřivnáč, náš největší holub

Červenka obecná, ve skorčím teritoriu

Skorec vodní, lesní potok na dně rokle

Ledňáček říční, modrý drahokam české přírody

Červenka obecná, strašpytel z tůní

Rybník u Ražic, mezi volavkami I

Čáp černý, malé překvapení

Vodouš bahenní, na skok k bahňákům

Rybník u Ražic, mezi volavkami II

Brhlík lesní, dutina v dubu na hrázi rybníka

Bažant obecný, pár vteřin času

 

Galerie:

Strakapoud velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografováno v červnu 2017)

 

Galerie

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.