< návrat zpět

Ptáci

A

Alkoun úzkozobý - Uria aalge - Článek 8/2014

Alka malá - Alca torda - Článek 5/2019 - Článek 8/2019

B

Bekasina otavní- Gallinago gallinago - Článek 12/2013

Brhlík lesní - Sitta europaea - Článek 6/2016 - Článek 10/2018

Bažant obecný - Phasianus colchicus - Článek 9/2016

C

Čáp černý - Ciconia nigra - Článek 10/2013 - Článek 1/2019

Čáp bílý - Ciconia ciconia - Článek 4/2018 - Článek 1/2022

Čejka chocholatá- Vanellus vanellus

Červenka obecná - Erithacus rubecula - Článek 12/2015 - Článek 8/2016

D

Datel černý- Dryocopus martius - Článek 8/2017 - Článek 4/2020

Drozd zpěvný - Turdus philomelos - Článek 6/2017

Dudek chocholatý - Upupa epops - Článek 1/2019

Dlask tlustozobý - Coccothraustes coccothraustes - Článek 12/2022

E

F

G

H

Husice nilská- Alopochen aegyptiacus - Článek 1/2016

Holub hřivnáč - Columba palumbus - Článek 8/2016

Hrdlička zahradní - Streptopelia decaocto - Článek 12/2016

CH

Chaluha velká- Stercorarius skua - Článek 6/2013 - Článek 6/2019

I

Ibis rudý - Eudocimus ruber

J

Jespák bojovný - Philomachus pugnax - Článek 12/2013

Jestřáb lesní- Accipiter gentilis - Článek 11/2013 

Jespák obecný - Calidris alpina - Článek 8/2014 

K

Kachna divoká- Anas platyrhynchos - Článek 8/2014

Kajka mořská - Somateria mollissima - Článek 8/2014

Kulík písečný - Charadrius hiaticula - Článek 8/2014

Káně lesní - Buteo buteo - Článek 12/2014

Káně Harrisovo - Parabuteo unicinctus - Článek 4/2015

Kondor havranovitý - Coragyps atratus - Článek 4/2015

Konipas horský - Motacilla cinerea - Článek 12/2015

Krahujec obecný - Accipiter nisus - Článek 11/2016

Krkavec velký - Corvus corax - Článek 11/2016 -

Kalous ušatý - Asio otus - Článek 2/2017 - Článek 5/2018

Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum - Článek 4/2017 - Článek 9/2019

Kos černý - Turdus merula - Článek 7/2017

L

Ledňáček říční - Alcedo atthis - Článek 12/2015 - Článek 1/2019

Labuť velká - Cygnus olor

Luňák hnědý - Milvus migrans - Článek 1/2019

Linduška skalní - Anthus Petrosus - Článek 5/2019

 

 

M

N

O

Orel stepní - Aquila nipalensis - Článek 12/2014

Orel bělohlavý - Heliaeetus leucocephalus - Článek 4/2015 - Článek 2/2017

P

Papuchalk bělobradý- Papuchalk severní - Fratercula arctica - Článek 6/2013 - Článek 5/2019

Puštík obecný - Strix aluco - Článek 12/2014 - Článek 2/2017

Puštík bradatý - Strix nebulosa - Článek 11/2014 - Článek 4/2015 - Článek 2/2017

Puštík hnědý - Strix leptogrammica - Článek 12/2014

Puštík bělavý - Strix uralensis - Článek 12/2014 - Článek 4/2015

Pěnkava obecná - Fringilla coelebs  - Článek 9/2017 - Článek 3/2018

Q

R

Racek bouřní- Larus canus - Článek 7/2018

Racek žlutonohý - Larus fuscus - Článek 8/2014 - Článek 11/2016

Raroh lovecký - Falco rusticolus

Raroh jižní - Falco biarmicus - Článek 4/2015

Rehek zahradní - Phoenicurus phoenicurus - Článek 9/2016

Rehek domácí - Phoenicurus ochruros - Článek 10/2017

S

Strakapoud velký - Dendrocopos majo - Článek 2/2017 - Článek 3/2018 - Článek 7/2020 - Článek 3/2022

Skřivan polní - Alauda arvensis

Sojka obecná - Garrulus glandarius - Článek 7/2013 - Článek 11/2016 - Článek 3/2018

Sojka zlověstná - Perisoreus infaustus - Článek 11/2016 - Článek 3/2018

Sova pálená -Tyto alba - Článek 12/2014 

Sýček obecný- Athene noctua - Článek 11/2013 - Článek 2/2017

Sokol stěhovavý - Falco peregrinus - Článek 4/2015 - Článek 2/2017

Sýkora modřinka - Cyanistes caeruleus - Článek 2/2019

Skorec vodní - Cinclus cinclus - Článek 7/2016

Straka obecná - Pica pica - Článek 11/2016

Střízlík obecný - Troglodytes troglodytes - Článek 4/2017

Sýc rousný - Aegolius funereus - Článek 6/2017

Sýkora parukářka - Lophophanes cristatus - Článek 3/2018

Sýkora lužní - Poecile montanus - Článek 3/2018

Sýkora koňadra - Parus major - Článek 3/2018

Sup bělohlavý - Gyps fulvus - Článek 1/2019

Strnad černohlavý - Emberiza melanochepala - Článek 1/2019

Sup mrchožravý - Neophron percnopterus - Článek 1/2019

Š

Špaček obecný - Sturnus vulgaris - Článek 3/2019

T

Terej bílý - Sula bassana - Článek 9/2014

U

Ústřičník velký- Haematopus ostralegus - Článek 5/2013 - Článek 8/2014

V

Výr velký- Bubo bubo - Článek 11/2013 - Článek 12/2014 - Článek 4/2015 - Článek 1/2016 - Článek 2/2017

Výr virginský - Bubo virginianus - Článek 12/2014/I - Článek 12/2014/II

Výr africký - Bubo africanus - Článek 12/2014

Výr bengálský - Bubo bengalensis - Článek 12/2014 - Článek 4/2015

Výreček bělolící - Ptilopsis granti - Článek 12/2014

Volavka stříbřitá - Egretta garzetta - Článek 10/2013

Volavka popelavá- Ardea cinerea - Článek 10/2013

Volavka bílá - Ardea alba - Článek 10/2013

Vodouš kropenatý - Tringa ochropus - Článek 12/2013

Vodouš tmavý - Tringa erythropus - Článek 12/2013

Vodouš šedý- Tringa nebularia - Článek 12/2013 

Vodouš bahenní - Tringa glareola - Článek 12/2013

Vrána šedá - Corvus cornix - Článek 8/2014 - Článek 11/2016

Včelojed lesní - Pernis apivorus - Článek 8/2017

Výreček malý - Otus scops - Článek 1/2019

Vlha pestrá - Merops apiaster - Článek 11/2019

W

X

Y

Z

Ž

Žluna zelená - Picus viridis - Článek 9/2019